Reflexintegratie

Ieder mens wordt geboren met automatische, reflexmatige bewegingen. De primaire reflexen genoemd. Deze vormen de basis voor de ontwikkelingen van onze hersenen. Ze dienen voor bescherming en overleven omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken.

De reflexen ontwikkelen zich, worden geïntegreerd en daarmee wordt de volgende stap in de ontwikkeling mogelijk.

Bij problemen b.v. tijdens de geboorte of erna kunnen reflexen niet goed ontwikkelen, deze blijven dan geheel of gedeeltelijk actief. Dit kan leiden tot ontwikkelingsvertraging, gedragsuitdagingen, leermoeilijkheden, concentratieproblemen, (faal)angst, gevoelens van onbehagen, stress, onzekerheid en/of onveiligheid.

Het doel van MNRI is reflexintegratie waarbij de nog actieve reflexen worden en opgespoord en door middel van eenvoudige oefeningen geïntegreerd worden om zo een Krachtig fundament ( de Kern) te bouwen voor de verdere ontwikkeling van de hogere hersenen.

Gevolg; Minder stress, een betere sociaal-emotionele ontwikkeling, efficiënter functioneren, een beter leervermogen en een optimaler gevoel van algemeen welbevinden. Je zit gewoon lekkerder in je vel!

Reflexrestanten kun je o.a. herkennen aan de onderstaande kenmerken:

• Altijd met een hand het hoofd moeten ondersteunen tijdens het schrijven.
• Schrijven met een verkrampte schrijfhouding.
• Met het gezicht bijna op tafel liggen met schrijven.
• Moeite hebben om een bal te vangen.
• Hypersensitief of te sterk reageren op geluid.
• Moeite om stil te blijven zitten of stil te zijn.
• Moeite met het leren lezen.
• Moeite met het klokkijken op een analoge klok (met wijzers).
• Leren zwemmen is een probleem.
• Leren fietsen op een tweewieler is moeilijk.
• Onhandig, slechte coördinatie.
• Houterige motoriek, niet of nauwelijks kunnen huppelen bv.
• Vicieuze cirkel van hyperactiviteit en dan weer erg moe zijn.
• Tijdens het schrijven met de benen de stoelpoot omklemmen.
• Veel keel- neus- en oorproblemen hebben.
• Wagenziek zijn.
• Hoogtevrees en/of dieptevrees hebben.

Behandeling-Intake:

Een MNRI®-behandelaar kan aan de hand van uw verhaal en de symptomen die u beschrijft een eerste indicatie geven van vermoedelijk nog actieve reflexpatronen.
Testen-Om met zekerheid te kunnen vaststellen welke reflexen nog actief zijn, wordt met het geven van een bepaalde stimulus gekeken naar de intensiteit van de respons, de snelheid van de respons, de symmetrie, of de respons bij die prikkel hoort en/of een respons eventueel volledig uitblijft terwijl er wel indicatie is dat de reflex actief zou moeten zijn.
Directe en diepgaande integratie-Tegelijkertijd bij het vinden van een nog actieve reflex wordt direct gestart met het integreren van die reflex. Het lichaam leert eerst hoe het reflexpatroon behoort te bewegen en volgt daarna het aangeleerde patroon.
De langzaam en bewust uitgevoerde bewegingspatronen dringen diep door tot in het primitieve brein (hersenstam), waar de reflexen opgeroepen worden. In de meeste gevallen voelen cliënten daadwerkelijk op dát niveau verandering ontstaan. De symptomen, die hun oorzaak vinden in de nog actieve reflexen, verdwijnen bij herhaalde oefening.
Voortdurend in ontwikkeling-Dr. Svetlana Masgutova heeft haar methode over de jaren heen steeds verder verfijnd, en is zich steeds blijven ontwikkelen. Ook vandaag de dag blijft Dr. Svetlana Masgutova nieuwe inzichten onderzoeken en verder uitwerken in haar methode.
Hiermee gaat de Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integratie Methode® dieper en is verfijnder van opzet dan de diverse andere methoden die we kennen. Bron: Masgutovamethode

Deze methode is ontwikkeld door Dr. Svetlana Masgutova.